• pl
  • en

Konferencja EuroWarsztat „Kierunki rozwoju motoryzacji”

21-22 kwietnia w Toruniu sieć EuroWarsztat zorganizowała Konferencję pod hasłem „Kierunki rozwoju motoryzacji”, w której wzięło udział  ponad 300 uczestników.  Wydarzenie rozpoczęły  prelekcje na temat systemów telematycznych oraz zagadnień związanych z samochodem autonomicznym. Po wykładach odbyły się targi z udziałem grupy rekomendowanych dostawców.

Specjalnie dla EuroWarsztatów została przygotowana MULTIPROMOCJA , której oferty można było aktywować wyłącznie na stoiskach dostawców. Tematy prelegentów oraz te poruszone przy stoiskach targowych kontynuowane były podczas kuluarowych rozmów na uroczystej kolacji.