• pl
  • en

Realizacja projektu „EuroWarsztat - kompleksowy program szkoleń pracowników sieci warsztatów samochodowych”

Groupauto Polska organizator sieci EuroWarsztat na terenie Polski nieprzerwanie dba o rozwój zrzeszonych warsztatów, świadczą o tym cykliczne szkolenia skierowane do właścicieli warsztatów, pracowników obsługi klienta oraz mechaników. Ponadto w 2010 roku Groupauto Polska wystąpiła, jako Beneficjent z wnioskiem o dotację unijną z poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”. Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej, w czerwcu 2011 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „EuroWarsztat - kompleksowy program szkoleń pracowników sieci warsztatów samochodowych” z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
W październiku 2011 roku odbyły się pierwsze szkolenia skierowane do właściciel EuroWarsztatów. Program szkoleniowy składa się z 9 zagadnień z zarządzania serwisem samochodowym oraz z 4 tematów technicznych (kursów), planowana liczba uczestnikogodzin szkoleniowych to 12656.
Obecnie projekt jest na półmetku realizacji. Dla osób zarządzających serwisem przeprowadzono szkolenia z 5 tematów: Zarządzanie personelem, Standardy obsługi klienta, Marketing w serwisie, Planowanie finansowe, Warsztaty zarządzania wiekiem. Natomiast dla mechaników i elektromechaników przeprowadzono szkolenia (kursy techniczne) z dwóch tematów: Elektryka i Klimatyzacja. Kursy techniczne zostały zorganizowane regionalnie przy współpracy z firmami BHMD – Warszawa, Rodon – Leszno, Inter-Parts – Stawiguda. Ogółem zrealizowano 6656 uczestnikogodzin szkoleniowych, wszystkie założenia zapisane we wniosku są realizowane poprawnie i na bieżąco.
Cieszy nas pozytywne podejście i aktywny udział EuroWarsztatów w projekcie. Dzięki inwestycji w szkolenia, mogą się rozwijać i być na bieżąco z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, przy zachowaniu konkurencyjnych warunków współpracy, jakie oferują swoim klientom.