• pl
  • en

Szkolenie: „Sztuka dosprzedaży i pozyskiwania nowych klientów w serwisie samochodowym”

W weekend 14-15 kwietnia w hotelu Velaves SPA & RESORT we Władysławowie odbyło się szkolenie marketingowe „Sztuka dosprzedaży i pozyskiwania nowych klientów w serwisie samochodowym” skierowanym do właścicieli i managerów warsztatów należących do sieci EuroWarsztat. Patronami honorowymi szkolenia byli rekomendowani dostawcy sieci EuroWarsztat: KYB oraz Liqui Molly.
Dwudniowe zajęcia przeprowadzono w sposób interaktywny, zachęcający do wspólnej dyskusji i wspólnego rozwiązywania na forum problemów lub wątpliwości. Poruszone zostały między innymi takie tematy jak rodzaje orientacji w sprzedaży oraz transformacje na rynku motoryzacyjnym. Przeanalizowano elementy składowe otoczenia rynkowego oraz skrajne sposoby postrzegania szansy, wykazując najczęściej popełniane błędy. Pokazane zostały różne możliwe strategie: pozyskiwania klientów, wprowadzania produktu, jakościowo – cenowe oraz sprzedażowe jak cross-selling i up-selling.
Poza częścią tematyczną, ciekawym elementem szkolenia były ćwiczenia, których celem było uświadomienie właścicieli warsztatów o popełnianych dotychczas błędach w zarządzaniu i jak również odkrycie mocnych stron własnego przedsiębiorstwa. Opracowano analizę zalet i wad różnych kanałów przekazu w reklamie, jak również tematykę dotyczącą motywowania i zarządzania pracownikami. Do szeroko pojętego rozwoju zachęcała część szkolenia dotycząca kreatywności i innowacyjności.
Przeprowadzone zajęcia wskazały jak skutecznie odnaleźć atuty swoich przedsiębiorstw i jak czerpać korzyści z dotychczasowych osiągnięć firmy. Mamy nadzieję, że szkolenie wpłynie na rozwój EuroWarsztatów oraz zwiększy umiejętności w zakresie sprzedaży i dosprzedaży, a także budowania relacji z klientami
Dziękujemy firmom: KYB i Liqui Molly za współpracę przy organizacji szkolenia, a EuroWarsztaty tradycyjnie już zapraszamy na kolejne szkolenie jesienią 2012.