• pl
  • en

ZMIANIA NAZWY SPÓŁKI

Z dniem 25 lipca 2022 roku zmianie uległa nazwa spółki Groupauto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 5213026322).

 

Aktualna nazwa spółki

Groupauto CEE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy spółki (firmy). Pozostałe dane spółki, w szczególności jej numer NIP, KRS, numery kont bankowych, siedziba oraz adres pozostają niezmienione.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyżej zmiany we wszelkich dokumentach wystawianych i/lub kierowanych do spółki, począwszy od dnia 25 lipca 2022 r.

Dodatkowo wskazujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zmiana nazwy spółki nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez spółkę zobowiązań oraz wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez nią umów i nie wiąże się z koniecznością ich aneksowania.